[Rozmiar: 3478 bajtów]


Rozmiar: 14751 bajtów


[Rozmiar: 3172 bajtów]   [Rozmiar: 2879 bajtów]   [Rozmiar: 2612 bajtów]
[Rozmiar: 2996 bajtów]  [Rozmiar: 2437 bajtów]

[Rozmiar: 82872 bajtów]

       Sekcja "Kinga Kan" należy do Wrocławskiego Klubu Sportów Azjatyckich "BUDOKAN", który powstał w 1979 roku. W sekcji treningi są prowadzne w stylu Shotokan w postaci tradycyjnej.
     Została ona założona przez Jolantę Kingę Warchulską (trenuje od 1982, egzamin na 1 DAN w 1989 r., na 2 DAN w 2004 r., na 3 DAN w 2008 r.) w styczniu 1990 r., pierwotnie jako sekcja dziewcząt. Na przełomie lat 1993/1994 została przekształcona w sekcję mieszaną. Należy podkreślić, że sekcja cieszy się dużą autonomią klubową.
     Sekcja istnieje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, czyli ponad 20 lat. Stanowi ona grupę ludzi wykształconych, zaprzyjaźnionych ze sobą. Treningi odbywają się w atmosferze życzliwości i przyjaźni, wzajemnego szacunku i zaufania. Podczas treningu przestrzegana jest bezwzględnie całkowita kontrola stosowanych technik. Staramy się ćwiczyć w sposób maksymalnie uważny, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo każdego z ćwiczących.

     Na naszych treningach staramy się pogodzić założenia Karate Shotokan, Karate Tradycyjnego Fudokan oraz walki z kijem BO (szczególnie przydatnym w bunkai). Treningi prowadzone są w systemie indywidualnym. Nacisk jest kładziony w jednakowym stopniu na doskonalenie się w kihonie, kata, kumite, jak również w bunkai.


[Rozmiar: 37871 bajtów][Rozmiar: 25542 bajtów]
     Sekcja ma w swoim dorobku własnych wychowanych "danowców": trzy 1-sze DANy (Anitę, Maćka, oraz w 95% Pawła), dwa 2-gie DANy (Maćka i Tomka) oraz oczywiście jeden 3 DAN sensei Kingi.
Maciek, Anita i Waldek zdobyli uprawnienia Instruktorskie. Od 2014 roku Maciek współuczestniczy w przeprowadzanych przez sensei Kingę sekcyjnych egzaminach.

     Do końca roku 2012 sekcja jest prowadzona przez jej założycielkę, sensei Kingę 3 DAN, a od 1 stycznia 2013 prowadzenie sekcji przejmuje jej uczeń Maciej Sebastian 2 DAN. Sensei Kinga prowadzi okazjonalnie cykle Kata.

     M. Sebastian jest doktorem medycyny; trenuje od 1995 roku, egzamin na 1 DAN w 2005 r., na 2 DAN w 2009 r. Egzaminy (podobnie jak sensei Kinga oraz wszyscy DANowcy z jej grupy) zdawał u Shihana Giuseppe Beghetty (8 DAN). Uprawnienia instruktorskie zdobył w 2012.

     Na zajęcia po raz pierwszy można przyjść w każdej chwili, ponieważ treningi prowadzone są w systemie indywidualnym. Należy jedynie mieć zaświadczenie od lekarza internisty o stanie zdrowia pozwalającym na branie udziału w zajęciach sportowych (na początek nie jest potrzebne zaświadczenie od lekarza sportowego, osoby mające poniżej 18 lat (ale mające skończone 14 lat życia) muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
     W sekcji przeprowadzane są egzaminy na stopnie uczniowskie ponieważ sensei Kinga posiada uprawnienia Egzaminatora Klubowego.


Treningi odbywają się we wtorki i piątki od 1900 do 2030, w budynku szkoły u zbiegu ulic: Borowskiej, Ślężnej oraz Dyrekcyjnej.Tu trenujemy

[Rozmiar: 302024 bajtów]


Nasze DANy

Rozmiar: 64085 bajtów Rozmiar: 56698 bajtów Rozmiar: 44437 bajtów Rozmiar: 39382 bajtów Rozmiar: 41006 bajtówPowrót na górę strony

[Rozmiar: 3478 bajtów]Katalog stron internetowych
Katalog Stron www